Quản trị là gì? Quản trị không còn là một khái niệm xa lạ đối với nhiều doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp là một chức năng rất quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Bất kỳ công ty, tổ chức, xí nghiệp hay quốc gia nào cũng cần quản trị. Có thể nói, quản trị là một trong nhiều yếu tố tạo nên sự thành công của một tổ chức. Vậy quản trị là gì và sự khác biệt giữa quản trị và quản lý là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

quan-tri-la-gi-a2-athenacomplex

 

Quản trị là gì?

Quản trị có nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng bạn nên hiểu đơn giản rằng quản trị là quá trình thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo rằng công việc được thực hiện thông qua nỗ lực của nhiều người trong một tổ chức:

Quản trị là một mục tiêu và chính sách quan trọng để xây dựng một tổ chức.

Quản lý là sự phối hợp có hiệu quả các hoạt động của mọi người trong một tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu đã định bằng cách phối hợp các nguồn lực.

Quản lý là cấp cao nhất và điều hành toàn bộ doanh nghiệp.

 

Các nhà quản lý thường là những người xử lý các khía cạnh của doanh nghiệp, chẳng hạn như tài chính của tổ chức, giấy phép kinh doanh. Một nhà quản lý giỏi phải kết hợp giữa khả năng lãnh đạo và tầm nhìn.

 

Bản chất của quản trị là gì?

Thực chất của quản lý là tạo ra giá trị thặng dư. Chức năng chính của quản lý là đưa ra các quyết định giúp tìm ra phương pháp làm việc phù hợp, với hiệu quả tối đa và chi phí tối thiểu.

 

Quản lý cần có 3 điều kiện cơ bản:

Chủ thể quản trị: Là nhân tố tạo ra hiệu lực quản trị và là đối tượng của quản trị trực tiếp.

Đối tượng được quản lý: Là đối tượng chịu tác động trực tiếp của cơ quan chủ quản, có thể là tổ chức, tập thể hoặc thiết bị, máy móc.

Nguồn lực: Giúp chủ thể quản trị phát huy vai trò trong quá trình hành chính.

quan-tri-la-gi-a3-athenacomplex

Chức năng quản lý

 

Chức năng lập kế hoạch

Tính năng này giúp nhà quản trị phối hợp hoạt động với nhân viên, giúp tổ chức hoạt động hiệu quả. Kế hoạch bao gồm các hoạt động sau:

Xác định rõ mục tiêu và phương hướng

dự thảo kế hoạch hành động

Tạo một kế hoạch hành động

Đề xuất các biện pháp kiểm soát, cải tiến và phát triển tổ chức

 

Chức năng tổ chức

Chức năng này đòi hỏi sự phân bổ và bố trí hợp lý nguồn nhân lực. Đồng thời, nhà quản trị cũng phải sắp xếp máy móc, kinh phí cho tổ chức, doanh nghiệp. Các chức năng của tổ chức bao gồm:

Tạo biểu đồ tổ chức mô tả các nhiệm vụ của bộ phận

Thiết lập các tiêu chuẩn cho mọi công việc

Chức năng lãnh đạo

Đây là sự tác động của nhà quản lý đối với cấp dưới bằng những phương pháp quản lý của chính họ. Các chức năng lãnh đạo bao gồm:

Giao việc cho nhân viên, chỉ đạo công việc

Khuyến khích nhân viên

Xây dựng mối quan hệ giữa nhân viên và quản trị viên cũng như giữa quản trị viên với các tổ chức khác

quan-tri-la-gi-a5-athenacomplex

Chức năng điều khiển

Ban lãnh đạo phải đảm bảo rằng tổ chức đang hoạt động đúng hướng và mục tiêu. Khi có sự cố hoặc sự cố xảy ra, ban lãnh đạo cần có những điều chỉnh phù hợp. Quản lý giúp tạo ra một hệ thống và quy trình được phối hợp nhịp nhàng để tối đa hóa năng suất và cải thiện chất lượng lực lượng lao động.

Sự khác biệt giữa quản lý và quản lý

 

Cả quản trị và quản lý đều nói về công việc của một nhà lãnh đạo trong việc điều hành một tổ chức. Quản trị và quản lý nghe có vẻ giống nhau, nhưng trên thực tế, hai chức năng trên là khác nhau và đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của một tổ chức, doanh nghiệp.

 

Quản trị là toàn bộ quá trình mà các nhà lãnh đạo cấp cao đưa ra quyết định về các chính sách, quy tắc, mục tiêu và hoạt động. Quản lý là thực hành chấp nhận và phối hợp các mục tiêu quản lý.

 

Sự khác biệt giữa quản trị và quản lý thể hiện ở các điểm sau:

Phương diện so sánh Nhà quản trị Nhà quản lý
Trách nhiệm Cần có tầm nhìn, có khả năng động viên, thúc đẩy và truyền cảm hứng cho nhân viên của mình. Cần có khả năng tổ chức, phẩm chất kiên định, linh hoạt và làm việc hiệu quả.
Mục tiêu Quản trị cần đặt ra chiến lược. Quản lý chú trọng đến chiến thuật và phương án.
Phạm vi Xem xét thứ gì được cho phép và thứ gì không. Làm mọi việc được cho phép một cách tối ưu nhất.
Đối tượng Con người Công việc
Bản chất Quản trị là đưa ra quyết định, thành lập mục tiêu, chính sách cho tổ chức. Quản lý là thực hành các chính sách đã được quyết định bởi nhà quản trị.
Quá trình Quản trị quyết định trả lời cho câu hỏi Cái gì? Bao giờ? Quản lý quyết định Ai? Như thế nào?
Cấp bậc Quản trị là cấp cao nhất Quản lý là cấp trung
Chức năng Chức năng tư duy, các kế hoạch và chính sách đều được quyết định dựa theo tư duy của nhà quản trị. Và chức năng quan trọng nhất của quản trị chính là lập kế hoạch. Chức năng thi hành, người quản lý hoàn thành công việc của mình dưới sự giám sát nhất định của quản trị. Chức năng quan trọng nhất của quản lý chính là thúc đẩy và kiểm soát nhân viên.
Tổ chức Quản trị thường thấy ở các cơ quan chính phủ, tôn giáo, quân sự, giáo dục, doanh nghiệp. Quản lý thường thấy ở các doanh nghiệp nhiều hơn.
Mức độ ảnh hưởng Quản trị đưa ra quyết định bị ảnh hưởng bởi cộng đồng, chính phủ, phong tục… Các quyết định của quản lý đưa ra bị ảnh hưởng bởi quyết định, quan điểm của chính nhà quản lý.

Tóm lại, quản lý là đưa ra những quyết định quan trọng đối với toàn bộ doanh nghiệp, còn quản lý là đưa ra những quyết định trong phạm vi công việc do nhà quản lý đề ra. Quản trị có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ tổ chức, cộng đồng hay quốc gia nào.

Quản trị doanh nghiệp nghĩa là gì?

Quản trị là một chức năng vô cùng quan trọng đối với một doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp tốt sẽ là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của các doanh nghiệp lớn. Ngược lại, quản trị kém có thể dẫn đến ảnh hưởng xấu, thậm chí phá sản.

 

Quản trị công ty là hệ thống các chính sách và luật pháp được thiết kế để hướng dẫn, vận hành và kiểm soát một công ty. Đồng thời, quản trị công ty còn bao gồm các mối quan hệ nhiều bên, không chỉ trong nội bộ công ty (cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng quản trị…), mà còn có mối quan hệ nhiều bên với lợi ích bên ngoài. đối tác, xã hội …)

quan-tri-la-gi-a6-athenacomplex

Vì vậy, quản trị công ty là mô hình cân bằng và ràng buộc quyền lực giữa các bên liên quan của công ty nhằm tập trung vào sự phát triển lâu dài của công ty.

Với tốc độ phát triển nhanh chóng của khu vực doanh nghiệp về số lượng và quy mô, đặc biệt với sự hình thành của các công ty lớn ở Việt Nam hiện nay, quản trị công ty là một công cụ hữu ích giúp tách bạch vấn đề sở hữu. Quyền sở hữu và quản lý ngày càng hấp dẫn nhiều doanh nghiệp và các nhà lập pháp doanh nghiệp.

Hy vọng bài viết trên sẽ cho mọi người hiểu quản trị là gì?