Chắc hẳn chúng ta đã it nhất 1 lần trong đời sử dụng từ “Pháp nhân” tuy nhiên để hiểu rõ pháp nhân là gì thì có lẽ còn nhiều người chưa thật sự hiểu rõ. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu pháp nhân là gì nhé.

Pháp nhân – Một thuật ngữ dùng để phân biệt tư cách của một pháp nhân là một tổ chức với một cá nhân trong một quan hệ pháp luật. Thông thường, đây sẽ là cách gọi tất cả các loại hình doanh nghiệp đã được thành lập và đáp ứng các điều kiện của một pháp nhân theo luật định.

Điều này có nghĩa là không phải mọi doanh nghiệp hoặc tổ chức đều có trạng thái này. Bởi khi hình thành với tư cách là một pháp nhân đồng nghĩa với việc tổ chức đó có những quyền nhất định mà các chủ thể khác không có được.

phap-nhan-la-gi-1-a10-athenacomplex

Pháp nhân là gì?

Là một tổ chức (chủ thể pháp luật) có tư cách pháp nhân độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội theo quy định của pháp luật … Đây là khái niệm dùng trong luật học để phân biệt với thể nhân (cá nhân). Nếu tổ chức có “tư cách pháp nhân” thì tổ chức đó có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của pháp nhân theo quy định của pháp luật.

Ví dụ về pháp nhân: Các cơ quan nhà nước (như Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban nhân dân các cấp, tòa án, trường đại học, v.v.) là những tổ chức có tư cách pháp nhân.

Điều kiện để có tư cách pháp nhân

Theo quy định tại Điều 94 Bộ luật Dân sự, tổ chức được coi là có tư cách pháp nhân khi có đủ 4 điều kiện sau đây:

Tổ chức được thành lập hợp pháp (theo pháp luật Việt Nam).

Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

Sở hữu tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và chịu trách nhiệm bằng tài sản độc lập đó.

Đại diện cho mình một cách độc lập trong các quan hệ pháp luật ..

Ở đây, chúng tôi sẽ làm rõ 4 điều kiện này:

1. Pháp nhân là pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam

Theo định nghĩa, pháp nhân rõ ràng không phải là cá nhân (cá nhân) mà là tổ chức. Tổ chức được thành lập hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập. Vì vậy, tổ chức được coi là có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận thành lập.

Do đó, khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó có tư cách pháp nhân, tức là sự ra đời của doanh nghiệp đã được pháp luật thừa nhận. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng là pháp nhân (chẳng hạn như doanh nghiệp tư nhân) vì doanh nghiệp này chưa đáp ứng các điều kiện do Bộ luật dân sự quy định.

Mọi người sinh ra đều có tên (do cha mẹ đặt cho) nên pháp nhân khai sinh ra cũng phải có tên. Không có quy định về việc đặt tên cho cá nhân (tùy theo ý thích của cha mẹ), nhưng khi đặt tên cho pháp nhân, luật đã quy định: pháp nhân phải có tên tiếng Việt thể hiện rõ loại hình tổ chức. Tổ chức và sự phân biệt với các pháp nhân khác trong cùng lĩnh vực. Tên của pháp nhân được pháp luật thừa nhận và bảo vệ nên pháp nhân phải sử dụng tên đó trong các giao dịch dân sự. Đối với pháp nhân của doanh nghiệp, việc đặt tên doanh nghiệp là rất quan trọng, vì vậy pháp luật của mỗi nước đều có những quy định riêng về tên doanh nghiệp.

2. Pháp nhân phải có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

Ngoài việc đăng ký tên riêng được gọi và sử dụng trong giao dịch, pháp nhân còn phải có điều lệ hoạt động rõ ràng, cơ cấu tổ chức cụ thể và người đại diện theo pháp luật để thực hiện giao dịch nhân danh (nhân danh) pháp luật. thực thể:

Các điều khoản về hiệp hội của một pháp nhân được xây dựng và thông qua bởi những người thúc đẩy hoặc đại hội thành viên. Trường hợp pháp nhân được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì điều khoản liên kết phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập chấp thuận.

Một pháp nhân phải có một cơ quan điều hành bao gồm các phòng ban và bộ phận cụ thể. Quyền hạn và trách nhiệm của từng phòng, ban được quy định cụ thể trong các điều khoản của hiệp hội hoặc trong quyết định thành lập.

Pháp nhân có con dấu riêng do người đại diện của tổ chức quản lý và sử dụng.

3. Sở hữu tài sản độc lập và chịu trách nhiệm

Theo quy định của pháp luật, pháp nhân phải sở hữu một lượng tài sản nhất định để giao dịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm về số tài sản đó. Tài sản được pháp luật công nhận là sở hữu của pháp nhân, tức là pháp nhân có toàn quyền sử dụng và không bị ai kiểm soát, chi phối. Tài sản đó phải hoàn toàn tách biệt với tài sản cá nhân của thành viên, do đó, thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi đóng góp của mình cho tổ chức. Đây là sự khác biệt rất lớn giữa pháp nhân và thể nhân (cá nhân).

Để làm rõ hơn sự phân biệt này, hãy xem xét ví dụ sau:

A, B và C rủ nhau thành lập công ty TNHH trên 2 thành viên và vốn đăng ký 2 tỷ đồng (A góp 1 tỷ mua nhà, B 500 triệu mua xe, C góp a ô tô) .Đối với 500 triệu) – Đặt tên cho Công ty TNHH ABC.

Sau 3 năm hoạt động, vốn chủ sở hữu đã tăng lên 6 tỷ rupiah. Để tiếp tục phát triển kinh doanh, Công ty ABC đã vay ngân hàng 10 tỷ đồng và nhập một lô sữa từ Nhật Bản về Việt Nam, nhưng do bảo quản không tốt nên toàn bộ số sữa bị hỏng. Công ty TNHH ABC bị tòa án tuyên bố phá sản.

Toàn bộ tài sản của Công ty TNHH ABC đã được thanh lý theo quy định của pháp luật với giá 8 tỷ đồng. Đã trả lại tiền cho ngân hàng, và ngân hàng bị mất 2 tỷ, nhưng do loại hình công ty TNHH là công ty TNHH 2 người trở lên có tư cách pháp nhân nên ông A, B, C chỉ trong phạm vi. đóng góp cho công ty. trách nhiệm bên trong. Tài sản riêng của các cá nhân A, B, C không liên quan đến tài sản của công ty.Công ty có nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau: doanh nghiệp tự doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (LLC), công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh … nhưng nếu xét về trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp. Chỉ có hai loại nợ:

Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của doanh nghiệp; hoặc

Dù chủ doanh nghiệp có chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ của doanh nghiệp hay không thì doanh nghiệp đó có tư cách pháp nhân.

phap-nhan-la-gi-1-a8-athenacomplex

Đảm bảo tư cách pháp nhân của doanh nghiệp

Vì vậy loại hình sở hữu độc quyền không có tư cách pháp nhân cũng như không có tài sản tách biệt với chủ doanh nghiệp (chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình) Bạn có thể tham khảo chi tiết tại bài viết: Tư vấn thành lập công ty.

4. Pháp nhân có quyền nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật.

Pháp nhân có quyền nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật thông qua người đại diện theo pháp luật. Người này là cá nhân được ủy quyền thực hiện mọi giao dịch dân sự phát sinh trong quá trình hoạt động. Tham gia với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại Tòa án, Trọng tài và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

phap-nhan-la-gi-1-a9-athenacomplex

Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp cùng luật Việt Tín

Nếu người đại diện theo pháp luật bị bắt, bị tù, chết hoặc không còn khả năng đại diện thì pháp nhân có quyền bầu người đại diện theo pháp luật mới để tiếp tục kinh doanh (nghĩa là pháp nhân không bị phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào khác).

Trên đây là bài viết pháp nhân là gì và những quy định về tư cách pháp nhân, hy vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn