Chức danh CFO là gì? Trong một công ty, vị trí Giám đốc tài chính đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tối ưu hóa hợp lý ngân sách tài chính của công ty. CMO là một vị trí quan trọng để phát triển một chiến lược tiếp thị hiệu quả cho một doanh nghiệp.

CFO là gì?

Giám đốc tài chính (CFO) Giám đốc tài chính là một trong những “đơn vị” quan trọng nhất (cùng với CIO, CTO, CRO) trong một tập đoàn lớn. Công việc của CFO là quản lý tài chính, chẳng hạn như nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch tài chính; phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ, sử dụng phân tích tài chính để cảnh báo rủi ro kinh doanh và đưa ra dự báo đáng tin cậy cho tương lai .

cfo-la-gi-3-a3-athenacomplex

Trách nhiệm của một người làm CFO là gì ?

Quản lý tài chính: Các giám đốc tài chính phải dựa vào chuyên môn của mình để đưa ra các đánh giá và nhận định tài chính về doanh nghiệp nhằm đưa ra các tính toán giúp đối phó với bất kỳ điều gì có thể phát sinh. Doanh nghiệp không ổn định về tài chính, và CFO là người đề xuất các giải pháp để lãnh đạo cải thiện tài chính. Tuy nhiên, dự báo tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng là việc mà CFO phải làm

Quản lý các hoạt động liên quan đến khách hàng: Giám đốc tài chính là người làm việc trực tiếp với khách hàng để giúp giải quyết các vấn đề của khách hàng. Giám đốc tài chính phải có khả năng giải quyết tất cả các vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.

Quản lý các hoạt động cải tiến kinh doanh: Giám đốc tài chính cũng phải là người có chiến lược sáng tạo trong việc lập kế hoạch tài chính để giúp các doanh nghiệp mới và tránh tuân theo các chiến lược cố định. Đây là ý tưởng đã được hội đồng quản trị và các cổ đông thông qua.

Những kỹ năng cần thiết để trở thành CFO là gì ?

• Phân tích tài chính: Đây là một kỹ năng cực kỳ quan trọng đối với CFO, giúp CFO phân tích và nắm bắt được tình hình chung của doanh nghiệp. Để giúp tìm ra các lỗ hổng và thực hiện các biện pháp đối phó

• Quản lý dòng tiền: Kỹ năng này giúp ngăn ngừa phá sản và là kỹ năng giúp các CFO điều chỉnh dòng tiền một cách hợp lý.

• Lập kế hoạch tài chính: Giám đốc tài chính phải tìm ra cách thức ngân quỹ sẽ được sử dụng cho tất cả các hoạt động sản xuất và phát triển của doanh nghiệp.

• Kỹ năng Quản lý Tài chính Dự án: Các CFO dựa vào kỹ năng này để tìm ra cách tiếp cận tài chính đối với từng dự án nhằm giúp dòng tiền của từng dự án trở nên hợp lý và phù hợp.

cfo-la-gi-3-a2-athenacomplex

Trong doanh nghiệp, vai trò của CFO là gì ?

Vai trò của CFO sẽ thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, không chỉ là các công việc phân tích tài chính. Vai trò của CFO cũng giảm dần trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của quá trình tin học hóa, nhưng vẫn có một số vai trò quan trọng đối với CFO trong doanh nghiệp. Vậy vai trò chính của CFO là gì? Cùng tham khảo:

Vai trò cố vấn chiến lược: Giám đốc tài chính là nhà chiến lược của CEO, và họ phải sử dụng kỹ năng tư duy, sự nhạy bén về tài chính để đặt ra mục tiêu cho doanh nghiệp.

Vai trò lãnh đạo trong doanh nghiệp: CFO chính là giám đốc tài chính, vì vậy họ cũng là người lãnh đạo giúp hướng dẫn và quản lý các nhóm nhân viên cấp cao khác trong doanh nghiệp.

Vai trò ngoại giao: Về mọi mặt, Giám đốc tài chính là bộ mặt tài chính của công ty. Vì vậy, vai trò của CFO cũng trở thành cầu nối để đạt được sự phát triển bền vững với các nhà cung cấp, ngân hàng và thậm chí cả khách hàng. Giám đốc tài chính sẽ chịu trách nhiệm điều phối mối quan hệ của công ty với các đối tác trong chiến lược kinh doanh.

Một số cách để giải quyết xung đột giữa cmo và CFO là gì?

1. Tìm được tiếng nói chung, hợp tác dễ dàng nhất

• Dữ liệu khách hàng

• khảo sát thị trường

• Tâm lý người tiêu dùng C

• Dữ liệu môi trường ngành

cfo-la-gi-3-a1-athenacomplex

Lợi ích của liên kết giữa cmo và CFO là gì (nguồn: Associationnow.com)

Thực tế cho thấy rằng các CMO rất khó đánh giá chi tiêu tiếp thị thực tế (bao gồm theo sản phẩm, theo thị trường, theo mục đích chiến lược) và số tiền được chi cho các sáng kiến ​​của khách hàng (sáng tạo) và chi bao nhiêu cho công nghệ thông tin (CNTT); hành trình quyết định của người tiêu dùng ) mức độ chú ý; chi tiêu cho phương tiện truyền thông xã hội và kỹ thuật số; và các hoạt động phi quảng cáo (tài trợ, khuyến mại, sự kiện thương mại).

2. Tập trung vào các chỉ số quan trọng

Như đã nói ở trên, dữ liệu cuối cùng luôn là thứ mà CFO mong muốn, ngoài ra đối với các hoạt động marketing ngày nay, các thước đo quan trọng là rất quan trọng để có thể tính toán lợi nhuận tạo ra. Các CMO phải chứng minh tác động của hoạt động tiếp thị thông qua các ưu tiên và các chỉ số hiệu suất chính (KPI).

 

Một cách tiếp cận hữu ích là tạo một biểu đồ bắt đầu với các mục tiêu kinh doanh và tài chính ở trên cùng, sau đó chuyển đến các KPI tiếp thị phù hợp với từng mục tiêu đó cũng như các chiến lược và chiến thuật tương ứng có thể đạt được mục tiêu đó. Đạt được các KPI này và cuối cùng là đo lường hiệu quả của các chiến lược hoặc chiến thuật này. Mặc dù các số liệu là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là CMO và CFO phải đồng ý về chúng. Họ cần thống nhất với nhau và gặp gỡ thường xuyên để đánh giá tiến độ thực hiện các KPI này. Chính các biểu đồ được xếp hạng từ các mục tiêu kinh doanh và các thước đo tài chính cuối cùng sẽ đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị, đưa ra bảng cân đối cuối cùng.

3. Cung cấp giá trị lâu dài cho CFO

Các giám đốc tài chính thường chịu áp lực chỉ tập trung vào những con số ngắn hạn, trong khi cổ đông muốn giá trị thực và dài hạn đối với giá trị thặng dư “siêu lợi nhuận” của công ty. Thương hiệu thường là tài sản “mờ nhạt”, khó định giá và được coi là vô hình. Nhưng các CMO có thể giúp các CFO hiểu lại tác động tài chính của các thương hiệu bằng cách cung cấp các ước tính về giá trị thương hiệu và các khuyến nghị đầu tư vào thương hiệu từ dữ liệu hiện có.

 

Hiệu quả hoạt động của công ty thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, vì vậy việc xác định mối quan hệ giữa chi tiêu và tác động là một thách thức. Nhờ đó, CMO có thể tính toán tác động ngắn hạn, tạo ra lợi ích dài hạn cho CFO, xây dựng bảng cân đối kế toán hoàn chỉnh, xây dựng thương hiệu bền vững, giúp các nhà hoạch định tài chính phát triển các chiến lược dài hạn và giúp các cổ đông của công ty hiểu rõ nhất Quang cảnh.

Vậy nên hiểu CFO là gì và mối liên kết giữa CMO và CFO, biết đâu hai người sẽ trở thành một “cặp bài trùng” giúp công ty phát triển và tạo ra lợi nhuận cho công ty. cảm ơn đã đọc bài viết này