As long as trong tiếng Anh có nghĩa là gì đối với bạn? “Còn nữa, càng lâu, hay càng lâu, càng lâu, …”. Tất cả đều không hoàn toàn chính xác. Miễn là cấu trúc xuất hiện khá nhiều trong các bài tập và bài kiểm tra ngữ pháp và trong giao tiếp hàng ngày. Nhằm giúp mọi người hiểu và nắm vững cách sử dụng As long as, tôi tổng hợp toàn diện các kiến ​​thức liên quan về cấu trúc As long as qua các bài viết dưới đây. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé!

Xem Thêm: Quizizz

as-long-as-4-a1-athenacomplex

1. Tổng quan về phiên bản tiếng Anh của “As Long as”

Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu chính xác “as long as nghĩa là gì?”.

Miễn là nó là một cụm từ tiếng Anh, nó có nghĩa là “miễn là” hoặc “miễn là”. Cụm từ này thuộc nhóm kết hợp phụ trong tiếng Anh.

Ví dụ:

Chỉ cần cô ấy có thể đồng ý với điều kiện đó, tôi sẽ ký ngay.

Chỉ cần cô ấy có thể đồng ý với các điều khoản, tôi sẽ ký ngay.

Anh ấy không cần phải nói yêu tôi, chỉ cần anh ấy mua cho tôi một chiếc xe hơi mới.

Anh ấy không cần phải nói yêu tôi, chỉ cần anh ấy mua cho tôi một chiếc xe hơi mới.

Tham Khảo: cardio là gì

2. Cách sử dụng phổ biến nhất của cấu trúc As long as

Sử dụng cấu trúc As long as sẽ diễn đạt ngữ nghĩa và nội dung tùy theo tình huống. Dưới đây là một số cách sử dụng As long phổ biến nhất của cấu trúc này:

1. As long as cấu trúc có nghĩa là “miễn là”

Để diễn đạt nội dung của “as long as”, có thể thấy cấu trúc “as long as” trong bài viết, bài thi hay trong giao tiếp hàng ngày.

Ví dụ:

Tôi sẽ đến nhà bạn nếu bạn muốn.

Chỉ cần bạn thích, tôi sẽ đến nhà bạn.

Chỉ cần cô ấy thích, tôi sẽ mua con mèo đó.

Chỉ cần cô ấy thích, tôi sẽ mua con mèo đó.

2. Cấu trúc Miễn là nó có nghĩa là “thời gian …”, “khoảng thời gian …”

Về mặt ngữ nghĩa, miễn là trong một câu không chỉ có nghĩa là “miễn là, miễn là”. Trong mỗi trường hợp, cấu trúc cũng được sử dụng để có nghĩa là “trong …, một khoảng thời gian …”.

Ví dụ:

Chỉ cần ở trong lớp, cậu ấy đã là một học sinh gương mẫu.

Trong lớp, anh ấy là một học sinh gương mẫu.

Chỉ cần tôi đọc sách là anh ấy chơi guitar.

Anh ấy chơi guitar trong khi tôi đang đọc.

3. Miễn là nó nằm trong một câu so sánh với

Khi người nói muốn đề cập đến sự so sánh bình đẳng trong câu, nó chỉ có nghĩa là “… miễn là …”. Nói một cách đơn giản, “long” sẽ là một tính từ, được đặt trong cấu trúc so sánh với “as … as”.

Ví dụ:

Ghế sofa của tôi dài như Linh của sofa.

Ghế sofa của tôi dài bằng của Lin.

Báo cáo của tôi dài như John của báo cáo.

Báo cáo của tôi cũng dài như của John.

Tìm Hiểu: đa tình là gì

4. Miễn là nó được sử dụng để nói về các hành động trong một khoảng thời gian

Để biểu thị thời gian kéo dài của một hành động, chúng ta cũng có thể sử dụng cấu trúc As long as.

Ví dụ:

Buổi biểu diễn có thể kéo dài vài giờ.

Buổi biểu diễn có thể diễn ra trong nhiều giờ.

Xu hướng này có thể kéo dài đến một tuần.

Xu hướng này có thể tiếp tục trong một tuần.

Lưu ý: Sử dụng Aslong sẽ chỉ diễn đạt ngữ nghĩa “miễn là, miễn là” trong cụm.

Nếu bạn tách từng từ riêng lẻ, các từ trong cụm từ Miễn là sẽ có như sau:

As có nghĩa là thích, bởi vì, giống như (adv).

As có cùng nghĩa với do đó bởi vì (kết hợp).

Long có nghĩa là dài, dài (tính từ-tính từ).

3. Phân biệt với các từ tương tự

Các cụm từ chỉ có một vài từ giống nhau. Dưới đây là những từ cùng nghĩa với câu này, chúng ta cùng khám phá và phân biệt chi tiết từng từ nhé.

1. Càng xa càng tốt

Nếu nhìn sơ qua, chúng ta có thể thấy đây là hai cụm từ có nghĩa giống nhau. Bởi vì, “Long” có nghĩa là “dài” và “Far” có nghĩa là “xa”. Vì vậy, có rất nhiều người học ngoại ngữ nghĩ rằng hai cụm từ này có thể được sử dụng thay thế cho nhau. Điều này hoàn toàn không chính xác.

Đối với, nếu trong một câu so sánh, cụm từ sẽ có nghĩa là “nhiều nhất, nhiều nhất”.

Ví dụ:

Khoảng cách từ công ty anh ấy đến nhà tôi cũng xa như công ty anh ấy đến nhà anh ấy.

Khoảng cách từ công ty anh ấy đến nhà tôi cũng bằng khoảng cách từ công ty anh ấy về nhà anh ấy.

Khoảng cách từ tôi đến nhà anh cũng xa như khoảng cách từ tôi đến anh.

Khoảng cách từ tôi đến nhà anh cũng xa như khoảng cách từ tôi đến anh.

Cụm từ As far as if đứng ở đầu mệnh đề sẽ hiển thị “theo”.

Ví dụ:

Theo báo cáo của bạn, lợi nhuận của công ty chúng tôi đã tăng gấp đôi.

Theo báo cáo của bạn, lợi nhuận của công ty chúng tôi đã tăng gấp đôi.

Như anh ấy đã nói, anh ấy nhớ tôi.

Như anh ấy đã nói, anh ấy nhớ tôi.

2. Miễn là và cung cấp

Trong tiếng Anh, Provided sẽ có nghĩa là “được cung cấp, được cung cấp, nếu, trong trường hợp”.

Ví dụ:

Tôi sẽ đầu tư cho bạn, với điều kiện bạn phải chia 30% cổ phần cho tôi.

Tôi sẽ đầu tư cho bạn với điều kiện bạn phải cho tôi ba mươi phần trăm.

Chỉ cần anh thích, cô sẽ mua.

Chỉ cần anh thích, cô sẽ mua.

Lưu ý: Các cấu trúc được cung cấp và cấu trúc Miễn là không thể hoán đổi cho nhau trong một số trường hợp. Chỉ sử dụng nó trong những câu mà cái trước phụ thuộc vào cái sau. Cung cấp các câu sẽ được sử dụng để chấp nhận nội dung hoặc được phép trong các điều kiện nhất định. Ngoài ra, cung cấp thường đi kèm trong một câu.

3. Miễn là và càng nhiều càng tốt

As much as thường được sử dụng trong câu so sánh. Tuy nhiên, As much as có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau cho nhiều trường hợp khác nhau.

Ví dụ:

Vợ anh nói nhiều như mẹ anh.

Vợ anh nói như mẹ anh.

Anh ấy cũng giàu như tôi.

Anh ấy cũng giàu như tôi.

Để làm mới kiến ​​thức về cấu trúc cũng như cách sử dụng As long as vừa học ở trên, các bạn hãy làm bài tập về cấu trúc As long as thường xuyên nhé.