Additives là gì? 2 Thông thường2.1 Tính từ2.2 Danh từ3 Chuyên môn3.1 Toán & Thông tin3.2 Xây dựng3.3 Điện lạnh3.4 Kỹ thuật tổng hợp3.5 Kinh tế4 Các từ liên quan 4.1 Từ đồng nghĩa / ´æditiv /

Additives là gì
Additives là gì

Chung

  • tính từ
  • thêm, thêm
  • danh từ

Xem thêm: Điện Trở Shunt Là Gì?

Chuyên nghành

Toán và Tin tức

bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung chức năng bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung thể loại bổ sung phân rã bổ sung phân rã bổ sung lỗi cộng lỗi bổ sung chức năng bổ sung chức năng bổ sung thêm vào bổ sung thêm vào bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung bổ sung

  • đưa lên
  • chất kết dính
  • điện lạnh
  • thêm vào
  • Công nghệ chung

Phụ gia Thuộc tính Phụ gia Phụ gia Bộ phụ gia Chức năng Bộ phụ gia tuyệt đối Chức năng Chương trình cộng và nhân Chương trình cộng tính Chất màu Chương trình phụ gia Hệ thống màu Phụ gia Hệ thống màu phụ gia Phân hủy Phụ gia Hiệu ứng cộng Lỗi phụ gia Lỗi phụ gia Chức năng phụ gia Chức năng Phụ gia Functor Nhóm phụ gia Nhóm phụ gia Nhóm phụ gia Nhóm phụ gia Lý thuyết lý tưởng Phụ gia Ý tưởng lý thuyết Lý thuyết phụ gia Lý thuyết phụ gia Lý thuyết cộng phụ gia Phụ gia tiếng ồn Phụ gia tiếng ồn Phụ gia tiếng ồn Phụ gia tiếng ồn Phụ gia số lý thuyết Phụ gia Số lý thuyết Phép cộng Số lý thuyết Phép cộng Số lý thuyết Phép cộng Phép toán Phép cộng Phép toán Phép cộng Cộng gộp Phép cộng Sự trùng hợp Quá trình cộng Quá trình cộng quá trình Cộng quá trình Phép cộng Semigroup Dòng phụ gia Dòng phụ gia Dòng phụ gia Dòng phụ gia Dòng phụ gia Phụ gia Phụ gia Chức năng Phụ gia Phụ gia Tổng hợp Phụ gia Tổng hợp Phụ gia Tiếng ồn Gaussian trắng (AWGN) Tiếng ồn Gaussian trắng Đồng xuất hiện Phụ gia kép Phụ gia Hoàn chỉnh Bộ phụ gia Chức năng Bộ phụ gia hoàn chỉnh chức năng bộ phụ gia hoàn chỉnh chức năng bộ phụ gia chức năng không -additive phụ gia không âm tiohomem là một bộ hoàn chỉnh của phụ gia phụ gia ràng buộc phụ gia liên kết phụ gia

Tham khảo: Wtp Là Gì?

Từ vựng liên quan Additives

Danh từ đi kèm, thêm vào, thêm vào, thêm vào, chất điều vị, chất bảo quản, tính từ bổ sung

Hy vọng bài viết về chủ đề Additives trên đây đã mang lại kiến thức hữu ích dành cho các bạn!

Hãy thường xuyên truy cập website Athena Complex của chúng tôi để cập nhật nhiều thông tin hữu ích nhé!